อนุทิน 132828 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

  • ขอบคุณผู้ดูแลระบบที่ช่วยลบความคิดเห็นของใครบางคนที่ตามคุกคามเป็น
    เวลานานเพราะยึดมั่นในศาสนาของตนเองจนดูหมิ่นศาสนาของผู้อื่น
     http://www.gotoknow.org/posts/555403?2923587
  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)