อนุทิน 132774 - พระมหาวินัย ภูริปญฺโญ ..

........โลกอุดร..............

๐ รวีโชติช่วงแล้ว............อัสดง
คืนค่ำเริ่มย่ำลง..............สู่แล้ว
อัมพรทาบทองคง...........คลี่ห่ม ฟ้านา
วันผ่านดับดวงแก้ว..........เช่นนั้นนิรันดร.

๐ ฤาสิงขรคู่ฟ้า..............คงเสมอ
ลมผ่านกัดกร่อนเธอ.........ร่วงร้าว
เฉกชนหม่นใจเผลอ.........สติล่อ
วันผ่านทอนชีพห้าว..........เสื่่อมสิ้นสั้นลง

๐ ปลิดปลงคงไม่รู้..........วันใด
กิเลสล่อหลอกหัวใจ.........หม่นไหม้
วันวารผ่านเวียนไป..........เปลืองเปล่า
กินค่ำเช้าถ่ายไว้............แค่นี้ชีพคน.

๐ จิตตนอันขูดแล้ว.........สันดาน
แก้วก่อเกิดในกานต์........สว่างแล้ว
แสวงทางมุ่งนิพพาน........ไว้มั่น
ธรรมสู่ใจก็แผ้ว.............ผ่องโพ้นโลกอุดร.

........................................
อุตรา 

เขียน 27 Dec 2013 @ 20:53 ()


ความเห็น (0)