อนุทิน 132743 - นาย อภิรักษ์ เส็งไธสง

  ติดต่อ

คนเราส่องกระจกไม่เห็นใจตัวเองหรอกอยากเห็นใจตัวเอง ต้องส่องจิต
ทำได้โดยการเจริญสติ ... การทำสมาธิ การลดทิฐิ ... แล้วมองตัวเอง
ด้วยจิตที่ปราศจากความลำเอียงนั้นแล จะเห็นตน...

#BaLLkOonG

Facebook : www.facebook.com/100004353093546

  เขียน:  

ความเห็น (0)