อนุทิน 132730 - วสุพล ลือนาม

"ซื้อผ้าลายหมาเห่า เว้าควมเก่าผิดกัน"

เขียน 25 Dec 2013 @ 21:41 ()


ความเห็น (0)