อนุทิน 132716 - บุษยมาศ

สรุปภาระงาน

๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๖

- ประชุม กบม.

- เซ็นผ่านแฟ้ม ๑๓ แฟ้ม

๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๖

- เซ็นผ่านงาน ๑๒ แฟ้ม

- ๑๓.๓๐ น. ประชุม ก.บ. โดยเริ่มใช้ระบบ e - meeting เป็นครั้งแรก ซึ่งใช้เครื่องมือ คือ Surface RT

  ผลก็ O.K ดี สำหรับคนรุ่นใหม่ แต่จะว่าไป คนรุ่นเก่าก็ใช้เป็นเหมือนกันนะเท่่าที่สังเกต (แต่ก็จะมีติดขัดบ้าง

  แต่ก็ผ่านไปด้วยดี) + ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร เลิกเอาจนเวลาเกือบ ๑๘.๐๐ น.

 

เขียน 25 Dec 2013 @ 09:21 () แก้ไข 25 Dec 2013 @ 09:25, ()


ความเห็น (0)