อนุทิน 132713 - แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช

วันนี้ 25 ธันวาคม 2556

สรพ จะมาติดตามเยี่ยมเพื่อประเมินความก้าวหน้าและผลการดำเนินการเร่งด่วนในประเด็นการจัดการด้านยา 

พวกเราชาว รพ ศรีนครินทร์ ได้พัฒนา ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากทีมเยี่ยมสำรวจภายในและบุคลากรทั้งหัวหน้าหอผู้ป่วย พยาบาลผู้ปฏิบัติงาน ในทุกหอผู้ป่วยหลายครั้ง

ทั้งในเรื่องระบบการกระจายยาแบบ one day dose, three day dose การบริหารยา Morphine, Pethidine ที่ใช้เป็นยาแก้ปวด การบริหารยาแบบต่อเนื่อง โดยดู medication reconcile และการบริหารยาตามรอบเวลาที่เหมาะสม

พวกเราร่วมแรง ร่วมใจในการพัฒนา..เพื่อความปลอดภัยในการใช้ยาทุกชนิด ของผู้มาใช้บริการเป็นสำคัญ

วันนี้มี สรพ มาร่วมตรวจ ประเมินและยืนยันว่าพวกเราทำงานตามบริบทที่ถูกต้อง 

วันนี้ ทำให้รู้ว่าพวกเรามีความตั้งใจพัฒนาสู่สิ่งที่ดีที่สุด

ขอบคุณ..พวกเราที่ร่วมใจกันทำงาน

ขอบคุณ..ผู้ใช้บริการที่มารับบริการจากเรา และ

ขอบคุณ...สรพ ที่มายืนยันความถูกต้องให้กับเรา

แก้ว

เขียน 25 Dec 2013 @ 06:06 ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

พี่แก้วครับ

มาให้กำลังใจ

รอดูภาพชาว สรพ ด้วยครับ

ใครมาเอย

ขอบคุณค่ะ ดร ขจิต ที่มาให้กำลังใจ