อนุทิน 132706 - นาย อภิรักษ์ เส็งไธสง

...วันนี้อาจารย์ได้ให้นิสิตลองเขียนตอบข้อสอบกฎหมายอาญาเป็นครั้งแรก ซึ่งไม่ได้มีการบอกล่วงหน้ามาก่อน ทำเอาอึ้งไปชั่วขณะแต่แล้วก็ต้องได้ลองเขียนดู การตีความการปรับตัวบทต่างๆ อาจารย์ยังไม่ได้สอน แต่ให้ตอบตามความเข้าใจของนิสิตเอง ปรากฏว่า หลังจากส่งกระดาษคำตอบไป อาจารย์ก็ได้เฉลยธงคำตอบของโจทย์ที่ให้นิสิตทำพร้อมกับสอนวิธีการเขียนตอบข้อสอบกฎหมายอาญา ซึ่งมันทำให้เรารู้ว่าการสอบครั้งแรกที่ไม่ได้อ่านมาก่อนหรือทำความเข้าใจมาก่อน มันจะทำให้เราตอบคำถามได้ไม่ตรงประเด็น แม้ว่าเราจะเขียนยาวสั้นมากเพียงใด แต่นั่นก็ไม่ช่วยให้คะแนนที่ได้จากการตอบดีขึ้นมาเลย บทเรียนนี้ทำให้รู้ว่า การเรียนนิติศาสตร์ ไม่ใช่แค่การท่องจำ แต่ต้องท่องจำอย่างเข้าใจและใช้เป็น....

 

 

#BaLLkOonG

เขียน 24 Dec 2013 @ 21:56 ()


ความเห็น (0)