อนุทิน 132703 - "พี่หนาน"

"พี่หนาน"

 ๒๔/๑๒/๒๕๕๖

อนุทิน ๑๐๖.

ค่าวพุทธศาสนสุภาษิต

อปฺปเกนปิ เมธาวี ปาภเฏน วิจกฺขโณ สมุฏฺฐาเปติ อตฺตานํ อณํ อคฺคึว สนฺธมํ : ผู้มีปัญญาเฉลียวฉลาดย่อมตั้งตนได้ด้วยต้นทุนแม้น้อย เหมือนคนก่อไฟน้อยขึ้นฉะนั้น

 

มัวแต่นั่งตุ๊กข์      หรือสุขสุดแสน     หมู่คนดูแควน     เป๋นแมนบ่อสร้าง

หาว่าบ่อมี๋         ผีไหนบ่อจ้าง       ไปจ้วยฮยะงาน    พ่องเน๊าะ

หื้อผ่อฮ่างตั๋ว      ผ่อหัวพ่องเลาะ     กำกึ๊ดมีได้         ก่อนา

เฮาต้องสืบค้น    หนตางศึกษา        เป๋นทุนนำปา     หามาหื้อได้

จิตผาดถะหนา    เงินตราต่ำใต้        หาได้โดยไว      ง่ายแต๊

ดั่งคนเผาหลัว    บ่อกลั๋วยอมแป๊      แก้โด้ยขี้เสี้ยน    จ่อดัง

เป๋นไฟลุกป๊น     จ่นอว่ายหันหลัง     ฮ้อนเกิ๋นประทัง   เผาหยังก่อได้ ๆ

 

หมายเหตุ     ดูแควน, ดูแคน หมายถึง การดูถูกเหยียดหยาม มักใช้คู่กับคำว่า ดูหมิ่น เป็น ดูหมิ่นดูแควน

                 หลัว  หมายถึง ท่อนฟืน หรือ ท่อนไม้ที่นำมาก่อไฟเพื่อประโยชน์ต่าง ๆ

                 ขี้เสี้ยน หมายถึง เศษไม้เล็ก ๆ ที่ใช้มีดถากออกจากไม้แผ่นหรือลำต้นที่แห้งเพื่อใช้ทำเชื้อไฟ

                  อว่าย  หมายถึง การหมุน หรือการกลับ

เขียน 24 Dec 2013 @ 20:06 () แก้ไข 25 Dec 2013 @ 10:20, ()


ความเห็น (5)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่อ่านและให้กำลังใจมากครับ

เขียนเมื่อ 

ม่วนแต๊ว่า…ค่าวนี้…..ของพี่หนาน….

ชอบอะ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากครับที่มีความหมายไว้ให้ได้สรุปพอได้บ้าง

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณคุณเพชร…ขอบคุณอ.อัญชัญ…ขอบคุณอ.prayat duangmala ที่ให้ความคิดเห็นและคำชมมากครับ