อนุทิน 132691 - ชยันต์ เพชรศรีจันทร์

วันนี้..ครูประจำชั้นไม่อยู่..ครูใหญ่..เชิญวิทยากรภายนอก มาสอนการนวดฝ่าเท้าเป็นวันที่สอง ..ประเมินผลโดยการสัมภาษณ์ผู้สอนว่าเป็นอย่างไร..พบว่า..ความสนใจของนักเรียนเต็มร้อย แต่ทักษะ..ต้องปรับปรุง..โดยต้องใช้เวลาเรียนรู้อีกหน่อย....จึงจะมีพัฒนาการที่ดีขึ้น

เขียน 23 Dec 2013 @ 18:58 ()


ความเห็น (5)

เขียนเมื่อ 

เมื่อ 3 ปีก่อน ที่โรงเรียนคุณมะเดื่อก็สอนนวดฝ่าเท้าด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น สอนต่อเนื่องมาหลายรุ่น จนนักเรียน สามารถออกงานได้ … แต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยน … ก็ไม่เหลือแม้…ซาก…!!

เขียนเมื่อ 

ถ้าเด็กได้ฝึกอย่างต่อเนื่องและนำความรู้ไปใช้คงจะเป็นรายได้ในช่วงปิดเรียนได้..เห็นด้วยจะเสนอ ครูที่รร.ดู

เขียนเมื่อ 

น่าสนใจมากๆเลยครับ

แบบนี้ต้องไปเรียนบ้าง

ผมเรียนนวดมือมาครับ

นวด….อยากนวดครับท่าน ผอ..

คิดได้เยอะเนาะ…ยอม