อนุทิน 132681 - roongrut

roongrut

แม้จะยังมีการโยกย้ายภาระกิจ ไปรับผิดชอบงานมะเร็งเพื่อพัฒนาศูนย์มะเร็งร้อยเอ็ดให้เป็นMedical hub  ส่วนหนึ่งก็ยังได้รับรู้ความเคลื่อนไหวในด้านการพัฒนาระบบระบบส่งต่ออยู่จากพีีที่รับผิดชอบงานนี้จาก สบรส. มาตรฐานได้มีการปัดฝุ่นแล้วหลายรอบและรอการประกาศใช้   ที่ยังคงต้องผลักดันต่อคือด้านโครงสร้างศูนย์ส่งต่อ ที่ทำให้งานมีความชัดเจนมากขึ้น จะได้ไม่เกิดความสับสนในการทำงาน เนื่องจากภาระกิจที่หลากหลายและเน้นหนักในส่วนของการสนับสนุนมากกว่าการบริการ ปัญหานี้จึงมีการกระทบต่อพยาบาลที่ปฏิบัติงานที่จุดนี้เป็นอย่างมาก จะเห็นว่า ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาในการพัฒนาระบบส่งต่อ พยาบาลศูนย์ส่งต่อได้มีการปรับเปลี่ยนและโยกย้ายเป็นคนใหม่อยู่เรื่อยๆ  ปัญหาการจัดการยังเป็นปัญหาเดิมๆทุกๆวันในเรื่องการจัดการทีมนำส่ง คุณภาพการนำส่งจะมั่นใจได้อย่างไร ซึ่งเป็นสิ่งที่น่ากลัวเนื่องจากส่วนมากมีแต่ผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉินที่ต้องส่งต่อ  หากโรงพยาบาลไหนมีการจัดการที่ดีก็น่าจะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการให้ดีขึ้นได้

เขียน 23 Dec 2013 @ 09:21 ()


ความเห็น (0)