อนุทิน 132674 - อ.นุ

อ.นุ
ช่วงเวลา แห่งการเรียนรู้…

ชอบ-ไม่ชอบ หรือ ถูกต้อง-ไม่ถูกต้อง
เห็นแก่ตัว หรือ เห็นแก่ส่วนรวม
สื่อสามานย์ หรือ สื่อมวลชน
ประชานิยม หรือ พอเพียง...
สร้างภาพ หรือ ของจริง
นักโกงเมือง หรือ นักการเมือง
ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือ ผลประโยชน์ชาติ
ธนาธิปไตย หรือ ธรรมาธิปไตย
. . .
 
 

 เขียน 22 Dec 2013 @ 20:29 ()


ความเห็น (0)