อนุทิน 132672 - อาจารย์ต้น

2. สัญญะ (sign)

   อนุทินนีจะแบ่งเป็น 2 ช่วง 1 สัญญะคืออะไร 2. ความสัมพันธ์ระหว่างตัวหมาย (signiifer) และตัวหมายถึง (signified) เรามาดูตอนแรกกันก่อนนะครับ 

      1. สัญญะ (Sign)คืออะไร

เราเป็นมนุษย์ และเป็นสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวที่รู้จักการสร้างความหมาย นั่นหมายความว่า เราสร้างความหมาย โดยผ่านการตีความสิ่งที่เรียกว่า สัญญะ สัญญะอาจอยู่ในรูปของคำ ภาพ ภาพลักษณ์ เสียง กลิ่น รส การกระทำ และวัตถุ อย่างไรก็ตาม สิ่งทั้งหลายเหล่านั้นไม่มีความหมาย และมันจะกลายสภาพมาเป็นสัญญะก็ต่อเมื่อเราสร้างความหมายให้กับมัน มันมีความหมายกับเรา เพราะมันส่งความหมายบางอย่างมาให้ คนที่กล่าวถึงสัญญะมากที่สุดเป็นนักภาษาศาสตร์ ชื่อ Ferdinand de Saussure และนักปรัชญาชื่อ Charles Sanders Peirce เราจะมาดูความคิดของ Saussure กันก่อน

Saussure กล่าวว่า สัญญะใดๆจะประกอบด้วยส่วน 2 ส่วน เสมอ นั่นคือ ตัวหมาย (signifier) และตัวหมายถึง (signified) ตัวหมาย หมายถึง รูปทรงที่ตัวหมายถึงเข้ามาอยู่ ส่วนตัวหมายถึง หมายถึง สังกัป หรือความคิด ที่อยู่ในตัวหมายนั้น เช่น คำว่า ต้นไม้ เป็น ตัวหมาย ชวนให้เราคิดถึง สิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ตั้งอยู่กลางป่า อาศัยแสงเป็นตัวสังเคราะห์อาหาร ความหมายก็คือตัวหมายถึง เป็นต้น

เขียน 22 Dec 2013 @ 19:32 ()


ความเห็น (0)