อนุทิน 132658 - prayat duangmala

  ติดต่อ

ขวดที่ใส่น้ำจนเต็ม ไม่อาจเขย่าให้มีเสียงได้ฉันใด

ผู้ที่ทะนงในความรู้ของตนว่ามีเพียงพอแล้ว

ก็ไม่อาจใช้ความรู้ที่มีอยู่ให้บังเกิดคุณประโยชน์สูงสุดได้ฉันนั้น

  เขียน:  

ความเห็น (1)

ครับ…