อนุทิน 132657 - prayat duangmala

มนุษย์(คน)

   มนุษย์สมัยนี้ทำอะไรเป็นต้องอ้าง "เหตุผล"

ต้องมีเหตุผล

ต้องดูสมเหตุสมผล

แต่ก็มักเป็นเหตุผล

ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานตัณหาของตนเสียส่วนใหญ่/

เขียน 21 Dec 2013 @ 20:04 ()


ความเห็น (0)