อนุทิน 132657 - prayat duangmala

  ติดต่อ

มนุษย์(คน)

   มนุษย์สมัยนี้ทำอะไรเป็นต้องอ้าง "เหตุผล"

ต้องมีเหตุผล

ต้องดูสมเหตุสมผล

แต่ก็มักเป็นเหตุผล

ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานตัณหาของตนเสียส่วนใหญ่/

  เขียน:  

ความเห็น (0)