อนุทิน 132652 - พ.แจ่มจำรัส

วรรคทองและบันทึกที่ประทับใจ

" ผู้เขียนเชื่อว่า “เงื่อนไขมากมายในชีวิตที่ประสบ...สามารถค้นพบทางออกจากวิธีคิดที่มีสติได้เสมอ" "

จากบันทึกทางออกจากเงื่อนไขในชีวิต... ของ จัตุเศรษฐธรรม

อ่าน 56 · ดอกไม้ 8 · ความเห็น 5
5 วันที่แล้ว

 

เขียน 21 Dec 2013 @ 13:00 () แก้ไข 21 Dec 2013 @ 13:04, ()


ความเห็น (0)