อนุทิน #132629

"ถ้าไม่สู้แล้วจะรู้หรือว่าแพ้...

ไม่อ่อนแอ คงไม่รู้ความเข้มแข็ง

ไม่ยืนหยัด คงไม่รู้ว่ามีแรง

ไม่ถูกแซง คงไม่รู้ว่าช้าไป"

เขียน:

ความเห็น (0)