อนุทิน 132626 - Dang

Dang

หน้าที่ของเราทุกคนคือ ต้องทำลายสิ่งชั่วร้ายในตัวของเรา และบุคคลอื่น

It is human's resposibilty to destroy the devil in one's self and others.

ปัญญานัทภิกขุ

เขียน 20 Dec 2013 @ 16:05 ()


ความเห็น (0)