อนุทิน #132626

หน้าที่ของเราทุกคนคือ ต้องทำลายสิ่งชั่วร้ายในตัวของเรา และบุคคลอื่น

It is human's resposibilty to destroy the devil in one's self and others.

ปัญญานัทภิกขุ

เขียน:

ความเห็น (0)