อนุทิน 132624 - บุษยมาศ

๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖

(ช่วงเช้า)

- ประชุมร่วมกับผู้บริหาร + คณบดี + ผอ.สำนัก + ผอ.กอง ในการวิเคราะห์ค่างานและ

  ประเมินค่างานของสายสนับสนุน เพื่อขยายกรอบอัตรากำลังทั้งมหาวิทยาลัยให้กับพนักงานมหาวิทยาลัย

  (นึกว่าจะถูกขัด หรือแย้ง สุดท้ายก็นำพาให้งานที่ฉันตั้งใจทำเมื่อ ๒ - ๓ ปี ที่แล้ว ไปรอด...

  เพียงแต่นึกเสียดายเวลา...ที่ผ่านไป ถ้าเชื่อฉันตั้งแต่เมื่อ ๒ - ๓ ปี ที่แล้ว ป่านนี้ มรพส. เดินหน้า

  ไปไหนต่อไหนแล้ว...เฮ่อ!!!! เหนื่อยมาก ๆ กับการทำงานในยุคนี้...คนหนึ่งผลัก + ดัน

  แต่อีกฝ่ายกลับฉุด + ดึง...เหตุเพียงเพราะไม่เปิดใจยอมรับฟังเรื่องการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการบริหารงานบุคคล

  ที่นโยบายภาครัฐต้องการให้เกิด)...แต่ยังดีที่วันนี้ ทำให้ฉันไม่ต้องถูกเด็กรุ่นใหม่ที่รู้และมาทำงานต่อจากฉัน

  จะมาต่อว่าฉันได้ เมื่อฉันได้พ้นจากการรับราชการไปแล้ว..."บุญเก่าของฉันก็ยังมีอยู่นิ :):)"

(ช่วงบ่าย)

- หลังจากที่ฉันสร้างระบบที่เริ่มต้นด้วยความมั่นคงแล้ว ฉันก็เตรียมเดินหน้าต่อในเรื่องอื่น ๆ ที่ฉันต้องวางแผน

  ทำต่อไปอีกมากมาย

- เซ็นผ่านงาน จำนวน ๕ แฟ้ม

เขียน 20 Dec 2013 @ 14:20 () แก้ไข 20 Dec 2013 @ 16:19, ()


ความเห็น (2)

ดีใจด้วยนะคะ “ผอ.คนเก่ง คนดี ศรี มรภ.พิบูลสงคราม”

เขียนเมื่อ 

ขอแค่ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเท่านั้นเองค่ะ อาจารย์ ไอดิน ฯ…ขอบคุณค่ะ :):)