อนุทิน 132560 - บุษยมาศ

บุษยมาศ

๑๘ ธ.ค.๒๕๕๖

(ช่วงเช้า)

- เซ็นผ่านงานและตรวจงาน ๕ แฟ้ม

- เตรียมตรวจงานที่จะเข้าประชุมในช่วงบ่าย เกี่ยวกับการประเมินเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ของหัวหน้า สนง.วิทยบริการฯ

(ช่วงบ่าย)

- ประชุมร่วมกับผู้บริหาร (อธิการบดี + รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร + ผอ.สำนักวิทยฯ + ผอ.สนอ.)

   เกี่ยวกับเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ฯ

- เตรียมพิมพ์ร่างคู่มือปฏิบัติงาน (ตามที่ได้วางแผนไว้ว่า...ฉันควรทำได้แล้วววววว)

เขียน 18 Dec 2013 @ 16:09 ()


ความเห็น (0)