อนุทิน #132548

การบีบคอเพื่อเอา "ไข่" จากไก่หรือเป็ดตัวผู้

ช่างไร้สาระและเสียเวลาเปล่า

 

"อักขณิช"

17/12/56

เขียน:

ความเห็น (3)