อนุทิน 132548 - อักขณิช

  ติดต่อ

การบีบคอเพื่อเอา "ไข่" จากไก่หรือเป็ดตัวผู้

ช่างไร้สาระและเสียเวลาเปล่า

 

"อักขณิช"

17/12/56

  เขียน:  

ความเห็น (3)

ออ…ครับ….

เปล่าบีบ…นะ ไม่เค้ย…ไม่เคย

ถูกจายอีเรียม