อนุทิน 132528 - Dang

Dang

เราเกิดมาเพื่อช่วยเหลือกัน สร้างสรรค์กันให้มีความสุขความเจริญสมปรารถนา

We are born into this world to help and enhance each otheer to achieve the desired happiness and full development.

 

ปัญญานัทภิกขุ

เขียน 17 Dec 2013 @ 11:50 ()


ความเห็น (0)