อนุทิน 132527 - มิ่งมนัสชน จังหาร

ศัพท์วิชาการ

Abrasive Humanism - มนุษยนิยมที่กัดกร่อนจิตใจ
Masculinzing - การทำให้ผู้หญิงมีลักษณะความเป็นชาย
Social Realism - ขบวนการทางศิลปะที่เน้นเสนอวิถีชีวิตสมจริงของชนชั้นแรงงานและคนยากไร้
Stockholm Syndrome - อาการที่เชลยถูกจับตัวไปนานๆ แล้วเริ่มหันมาเห็นใจคนร้าย

เขียน 17 Dec 2013 @ 10:40 () แก้ไข 18 Dec 2013 @ 15:29, ()


ความเห็น (0)