อนุทิน #132527

ศัพท์วิชาการ

Abrasive Humanism - มนุษยนิยมที่กัดกร่อนจิตใจ
Masculinzing - การทำให้ผู้หญิงมีลักษณะความเป็นชาย
Social Realism - ขบวนการทางศิลปะที่เน้นเสนอวิถีชีวิตสมจริงของชนชั้นแรงงานและคนยากไร้
Stockholm Syndrome - อาการที่เชลยถูกจับตัวไปนานๆ แล้วเริ่มหันมาเห็นใจคนร้าย

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)