อนุทิน 132525 - สุกัญญา ศรีสมุทร

สัปดาห์ที่ ๕ ระหว่างวันที่ ๒-๖ เดือนธันวาคม ๒๕๕๖

               การจัดการเรียนการสอนนสัปดาห์นี้ สอนได้อย่างไม่เต็มที่เท่าที่ควร เนื่องจากสัปดาห์นี้ได้ตรงกับสัปดาห์วันพ่อแห่งชาติ วันพุธ ซึ่งตรงกับวันที่ ๔ ธันวาคม ดิฉันได้มีชั่วโมงที่ต้องสอนเต็มแต่ไม่มีการจัดการเรียนการสอน ได้ทำกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ  ให้นักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ทำกิจกรรม โดยศึกษาจากบอร์ดของวันพ่อ ซึ่งดิฉันและคุณครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ได้จัดทำขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเพิ่มเติม โดยกิจกรรมดังกล่าวมีจัดในช่วงเช้า และในช่วงบ่ายได้พานักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ไปทำความสะอาดที่บริเวณวัด โดยจะจัดขึ้นทุกปี เพื่อทำดีเพื่อพ่อหลวง ให้นักเรียนทำความดี ดิฉันและคุณครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ได้ไปควบคุมนักเรียนในการทำความสะอาด จึงทำให้สัปดาห์นี้มีการจัดการเรียนการสอนที่ไม่เต็มที่เท่าที่ควร   ในฐานะครูคนหนึ่ง ดิฉันสัญญาว่า จะถ่ายทอดความรู้ที่ดิฉันมีทั้งหมดให้นักเรียนเท่าที่จะมอบได้

เขียน 17 Dec 2013 @ 09:50 ()


ความเห็น (0)