อนุทิน 132506 - Dang

  ติดต่อ

การได้ การเสีย มันเป็นของคู่กัน การมี การไม่มี มันก็คู่กัน

To get and to lose always comes together just comes together hust as to be full and to be empty.

ปัญญานันทภิกขุ

  เขียน:  

ความเห็น (0)