อนุทิน 132489 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

...อย่ามัวเสียเวลามองคนอื่น จนลืมมองตนเอง...
...อย่ามัวเสียเวลาเตือนคนอื่น จนลืมเตือนตนเอง...
...อย่ามัวเสียเวลาวิจารณ์คนอื่น จนลืมวิจารณ์ตนเอง...
...อย่ามัวเสียเวลาแสวงหาคนอื่น จนลืมแสวงหาตนเอง...

                                                 ธรรมทิพย์
                                           ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๖

  เขียน:  

ความเห็น (0)