อนุทิน 132478 - ถวิล

  ติดต่อ

จะเป็นสุข    ต้องผ่านทุกข์ร้อนไปก่อน

จะเป็นก้อน  ต้องค่อยค่อยคอยผสม

จะเป็นพระ   ต้องละกามารมณ์

จะเป็นพรหม ต้องหมั่นเรียนเพียรบำเพ็ญฌาน

 

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)