อนุทิน 132444 - "พี่หนาน"

  ติดต่อ

๑๓/๑๒/๒๕๕๖
อนุทิน ๑๐๒.

สามัคคีกลุ่มก้อน                   กันนา

ใจมุ่งองค์ราชา                       แผ่กว้าง

อภัยแก่ประชา                       ทำผิด

ถอนจิตโกรธาบ้าง                 ช่วยล้างมลทิน.

  เขียน:  

ความเห็น (1)

ขอขอบคุณสมาชิกครู อาจารย์ ทุกท่านที่ให้กำลังใจมากครับผม