อนุทิน 132442 - บุษยมาศ

๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๖

(ช่วงเช้า)

- เซ็นผ่านงาน ๕ แฟ้ม

- ตรวจภาระงานของน้อง ๆ ในกอง ๖ คน

- ตรวจเพื่อเข้ารูปเล่มในการวิเคราะห์และประเมินค่างานเพื่อเข้าเล่ม

(ช่วงบ่าย)

- ประชุมร่วมกับผู้บริหารฯ เกี่ยวกับอัตรากำลังของกองพัฒนานักศึกษา

เขียน 13 Dec 2013 @ 15:47 ()


ความเห็น (0)