อนุทิน 132436 - krutoiting

  ติดต่อ

ช่วงเวลาที่เหลือ ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง แข็งขัน หัวใจเบิกบาน

เพื่อการเตรียมการรับเสด็จ วันที่ 21 ธันวาคม 2556

ทรงเสด็จเปิดโรงพยาบาลวัดเกตุมวดีอย่างเป็นทางการ

หลังจากได้ทดลองเปิดให้บริการประชาชนมาตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2556 เป็นต้นมา

 

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)