อนุทิน #132434

เมื่อฉันเริ่มสะพายกล้องขึ้นบ่า

ฉันจึงรู้ว่า ....ไหล่ที่เคยแข็งแรงและอดทนนั้นกลับถดถอยกำลังลง

และภารกิจของฉันก็เกิดขึ้นตามมา...

และฉันกลับรู้สึกถึงอิสระภาพของฉันได้ถูกบางสิ่งรบกวน

เขียน:

ความเห็น (0)