อนุทิน 132401 - บุษยมาศ

๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๖

(๑๑/๑๒/๑๓)

วันนี้ได้รับมาจาก Line ที่น้อง ๆ ส่งมาให้ ก็เพิ่งจะสังเกตเห็นเช่นกันว่าเลขเป็นเช่นนี้ :):)

- ภาระงานประจำ เซ็นงาน ๑๒ แฟ้ม

- อธิการบดี + รองอธิการ ฯ ฝ่ายบริหาร เชิญประชุมมอบหมายงานและขอทราบความคืบหน้าของงานบุคคล

- ตรวจ Power Point ของการประเมินและตีค่างาน

- สรุปผลเรื่องบุคคลในแผนพัฒนาบุคลากรให้กับเจ้าหน้าที่ภายในกอง ฯ

เขียน 11 Dec 2013 @ 20:38 ()


ความเห็น (0)