อนุทิน 132397 - พระมหาวินัย ภูริปญฺโญ ..

ตระกูลจักตั้งอยู่ได้ไม่นานเพราะ

๑. ของหายไม่รู้จักหามาทดแทนไว้

๒.ของเก่าของชำรุดไม่ซ่อมแซม

๓.ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย

๔. ตั้งคนไม่ดีเป็นใหญ่ในเรือน

๐ ของหายห่อนไขว่คว้า ........... คะนึงหา

ของเก่าชำรุดมา ................... ไม่แก้

จับจ่ายขาดปัญญา ................. ยั้งคิด

คนชั่วครองเรือนแล้ ................ เหล่านี้สกุลสูญ

เขียน 11 Dec 2013 @ 20:00 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

สาธุค่ะ