อนุทิน #132397

  ติดต่อ

ตระกูลจักตั้งอยู่ได้ไม่นานเพราะ

๑. ของหายไม่รู้จักหามาทดแทนไว้

๒.ของเก่าของชำรุดไม่ซ่อมแซม

๓.ใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่าย

๔. ตั้งคนไม่ดีเป็นใหญ่ในเรือน

๐ ของหายห่อนไขว่คว้า ........... คะนึงหา

ของเก่าชำรุดมา ................... ไม่แก้

จับจ่ายขาดปัญญา ................. ยั้งคิด

คนชั่วครองเรือนแล้ ................ เหล่านี้สกุลสูญ

  เขียน:  

ความเห็น (1)

สาธุค่ะ