อนุทิน #132396

๐ ครูฮักครูโอบเอื้อ .......... เอ็นดู

เหมือนลูกเหมือนหลานครู ... ว่าอั้น

เอาฮักมาห่มชู ............... เวียนวาด ฝันเฮย

ค่อยแปงใจเที่ยงหมั้น ....... เบ่าล้าเลือนหาย

"คือหางเสือและเรือจ้าง"

เขียน:

ความเห็น (0)