อนุทิน 132390 - GD

GD
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ท่ามกลางความงุนงงของมวลมหาประชาชนอีกไม่น้อยที่ไม่มีส่วนในม้อบที่กรุงเทพมหานครว่าระบอบใหม่ที่คุณสุเทพ ในนามมวลมหาประชาชนจะมีลักษณะจำเพาะอย่างไร บังเอิญพบในเดลิลินิวส์เป็นความคิดเห็นของผู้อ่านคนหนึ่งต่อข่าวชิ้นหนึ่งน่าสนใจจึงขออนุญาตคดลอกมาเผยแพร่ต่อ ดังนี้

Welcome to the first year of 
สุเทวศักราชที่ 1 แห่งระบอบสุเทพธิปไตย -ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์ -

เปลี่ยนสนามการค้าเป็นสนามรบ เปลี่ยนเพื่อนบ้านเป็นศัตรู เปลี่ยนรถไฟความเร็วสูงเป็นรถไฟชั้่นสาม เปลี่ยนการเปิดประเทศเป็นปิดประเทศ เปลี่ยนนายกจากการเลือกตั้งเป็นนายกจากการแต่งตั้ง เปลี่ยนการขึ้นค่าแรงให้คนจนเป็นไม่ขึ้นค่าแรงอีก เปลี่ยนประชาชนเป็นกองกำลังอนาธิปไตย เปลี่ยนนโยบายเพิ่มรายได้ชาวนาเป็นไม่ช่วยชาวนาอีก เปลี่ยนโลกาภิวัตน์เป็นชาตินิยมล้าหลัง เปลี่ยนการปกครองตามกฎหมายเป็นการตีความกฎหมายตามอำเภอใจ เปลี่ยนการปกครองโดยเสียงส่วนใหญ่เป็นทรราชย์ของเสียงข้างน้อย เป็นพรรคการเมืองเป็นแกนนำม้อบ เปลี่ยนสภาจากการเลือกตั้งเป็นสภาที่ตั้งกันเองในหมู่พวกพ้อง เปลีั่ยนประเทศที่มีอนาคตเป็นประเทศที่อนาคตมีแต่ฝาโลง ....

 

เขียน 11 Dec 2013 @ 12:42 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

สุดยอด..วิเศษครับ วันนี้เราจะเดินไปข้างหน้า..แต่วันนี้หยุด..แล้ว.ฮิๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ