อนุทิน 132388 - Dang

Dang

"อย่าแสวงหาความสุขบนความทุกข์ยากของบุคคลอื่น"

Don't seek happiness on other's suffering.

 

ปัญญานันทภิกขุ

เขียน 11 Dec 2013 @ 09:40 ()


ความเห็น (0)