อนุทิน 132388 - Dang

  ติดต่อ

"อย่าแสวงหาความสุขบนความทุกข์ยากของบุคคลอื่น"

Don't seek happiness on other's suffering.

 

ปัญญานันทภิกขุ

  เขียน:  

ความเห็น (0)