อนุทิน #132388

"อย่าแสวงหาความสุขบนความทุกข์ยากของบุคคลอื่น"

Don't seek happiness on other's suffering.

 

ปัญญานันทภิกขุ

เขียน:

ความเห็น (0)