อนุทิน 132384 - สันติ ศุภนันธร

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของ​ในหลวง
ความเห็นผมว่าสอดคล้องกับ
กฏไตรลักษ คือ

เกิดขึ้น = มีเหตุผล =ทำกิจการใดดี ลงทุนอะไรดี 

ตั้งอยู่ = พอประมาณ = ขนาดโครงการพอดีไม่​เกินกำลัง คุ้มค่าเหมาะสม

ดับไป = มีภูมิคุ้มกัน = การ​จัดการ​ความเสี่ยง ถ้าตลาดไม่เป็นอย่างที่เราคิด หรือมีเหตุภายนอกมากระทบ

โดย​การ​ปฏิบัติ ต้องมี

ความรู้+ คุณธรรม

จึง​เห็นว่า​
ระบบหรือโครงการ​ยิ่งใหญ่
ยิ่งต้องใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง

ขอความเห็นเพิ่มเติม ด้วยครับ :)

ภก.สันติ ศุภนันธร

เขียน 10 Dec 2013 @ 22:28 () แก้ไข 10 Dec 2013 @ 22:30, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เป็นได้ครับเห็นด้วย…สิ่งใดหากทำไปด้วยขาดคุณธรรมแล้ว…จะไม่ยั่งยืนครับ