วราภรณ์
นางสาว วราภรณ์ ดอกไผ่ ธรรมทิพย์สกุล

อนุทิน 132382


วราภรณ์
เขียนเมื่อ
  • วันนี้วันพระเจริญสติเดินจงกรม นั่งสมาธิ ๑ ชั่วโมงตามแนวสติปัฏฐานสี่
    ดูเหมือนจะถูกจริตกว่าแนวของหลวงพ่อวิริยังค์...
  • คงต้องกลับมาทบทวนตัวเองใหม่...แล้วหวนปฏิบัติตามแนวหลวงพ่อจริญแล้วกระมัง...
    "กรรมฐานแต่ละอย่างไม่ได้เหมาะกับจริตของทุกคน"  นี่คือสิ่งที่นักปฏิบัติพึงพิจารณา

                                                                         ธรรมทิพย์
                                                                        ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ความเห็น (2)

ท่านว่า “จตฺตาโร สติปฏฺฐานา ภาวิตา พหุลีกตา,สตฺต โพชฺฌงฺเค ปริปูเรนฺติ สติปัฏฐานทั้งสี่ อันบุคคลเจริญให้มากแล้ว ย่อมทำโพชฌงค์ทั้งเจ็ดให้บริบูรณ์.” และ “สตฺต โพชฺฌงฺคา ภาวิตา พหุลีกตา วิชฺชาวิมุตฺตึ ปริปูเรนฺติ. โพชฌงค์ทั้งเจ็ด อันบุคคลเจริญทำให้มากแล้ว.ย่อมทำวิชชาและวิมุตติให้บริบูรณ์.” นะคุณครู อนุโมทนาสาธุด้วย

กราบขอบพระคุณพระอาจารย์ที่ชี้แนะค่ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี