อนุทิน 132349 - พระมหาวินัย ภูริปญฺโญ ..

เวลาพระเถระ ครูบาอาจารย์สายวัดป่าถึงมรณภาพ จะได้ยินคำว่า "ละสังขาร" คำว่าละสังขารในความหมายของเขานี่ หมายถึง "ละร่างกาย ทิ้งร่างกาย"  หรืออย่างไร หรือว่า "ละการปรุงแต่ง หยุดการปรุงแต่ง"  

 

เขียน 09 Dec 2013 @ 19:16 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

พระอาจารย์ครับความคิดเห็นเฉพาะตนนะครับ..ผมคิดว่าเป็นการละสังขารในความหมายที่บอกว่ากายหยาบกายเนื้อหมดไปเหลือความบริสุทธิ๋ของจิตญาณที่จะกับสู่แดนสุขาวดีหรือเปล่า..ถือว่าท่านได้บำเพ็ญมาดีเฉพาะผู้ปฏิบัติบำเพ็ญนะครับ