อนุทิน 132333 - พระมหาวินัย ภูริปญฺโญ ..

๐ ใดหรือคือสัจจ์แท้ ....... ที่หา

บุญบาปกระทำมา .......... ไม่รู้

ร่วมร้อยก็อัตตา ............. แตกดับ

เราและท่านทุกผู้ ........... ต่างพ้องต้องกัน

เขียน 08 Dec 2013 @ 20:25 () แก้ไข 08 Dec 2013 @ 20:39, ()


ความเห็น (0)