อนุทิน 132331 - แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช

พรุ่งนี้ 9 ธค 56

เวลา 8.00-12.00 น. Internal survey ระบบยา ที่หอผู้ป่วย

เวลา 13.30-16.00 น. จะมีประชุมกลุ่มผู้ปฏิบัติการขั้นสูง พยาบาลเฉพาะทางเพื่อวางแผนสู่การบริการที่เป็นเลิศ 

ดังนั้นพรุ่งนี้ก็ขอส่งใจให้กับประเทศไทยอีกครั้งนะคะ

เขียน 08 Dec 2013 @ 19:59 () แก้ไข 08 Dec 2013 @ 20:04, ()


ความเห็น (0)