อนุทิน 132327 - ธีระวุฒิ ศรีมังคละ

...ประชาธิปไตยเส้นขนานยังคงเดินทางต่อไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุด... หากทุกคนรู้จักการให้... คงจะประสบสันติสุข...

เขียน 08 Dec 2013 @ 18:02 ()


ความเห็น (0)