อนุทิน 132323 - นาฎลดา เกตุแก้ว

หอนาฬิกาบิ๊กเบน

       แท้จริงแล้ว  บิ๊กเบนเป็นชื่อเล่นของระฆังใบใหญ่ที่สุดหนักถึง  13,760 กิโลกรัม ซึ่งแขวนไว้บริเวณช่องลมเหนือหน้าปัดนาฬิกา  ทั้งนี้มีระฆังทั้งสิ้น 5 ใบ โดย 4 ใบจะถูกตีเป็นทำนอง  ส่วนบิ๊กเบนจะถูกตีบอกชั่วโมงตามตัวเลขที่เข็มสั้นชี้บอกบนหน้าปัดนาฬิกา  ทว่าคนส่วนใหญ่กลับใช้ชื่อบิ๊กเบนเรียกตัวหอทั้งหมด 

เขียน 08 Dec 2013 @ 13:31 ()


ความเห็น (0)