อนุทิน 132322 - นาฎลดา เกตุแก้ว

หอเอนเมืองปิซา

              หอเอนแห่งนี้เป็นหอระฆังของศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิก  เป็นหอทรงกระบอก 8 ชั้น สร้างด้วยหินอ่อนสีขาว สูง 55.86  เมตร  น้ำหนักรวม 14,500 ตันโดยประมาณ มีบันได 293 ขั้น เอียง 3.97 องศา ยอดของหอห่างจากแนวตั้งฉาก 3.9 เมตร

เขียน 08 Dec 2013 @ 13:19 ()


ความเห็น (0)