อนุทิน 132313


สายนที"๑๙
เขียนเมื่อ

วันดินโลก

       จากการประชุม องค์การเกษตรและอาหารแห่งสหประชาชาติ ครั้งที่ 144 ระหว่างวันที่ 11-15 มิถุนายน 2555 ณ สำนักงานใหญ่องค์การเกษตรและอาหารแห่งสหประชาชาติ กรุงโรม ประเทศอิตาลี ที่ประชุมได้มีมติสนับสนุนและร่วมกันผลักดันให้มีการจัดตั้ง วันดินโลก” (World Soil Day) ซึ่งตรงกับวันที่ ๕ ธันวาคม ของทุกปี ไว้ภายใต้องค์การสหประชาชาติ (UN) เพื่อให้วันดังกล่าวเป็นที่รู้จักแพร่หลายในระดับนานาชาติเกิดความต่อเนื่องและจริงจังในการรณรงค์ด้านทรัพยากรดินในทุกระดับ

พร้อมทั้งสนับสนุนและส่งเสริมให้ UN จัดกิจกรรมเป็นการเฉพาะต่าง ๆ อาทิ การประกาศให้ปี ค.ศ. 2015 หรือปี พ.ศ. 2558 เป็น “ปีดินสากล” ตามที่ FAO และสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ และสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงโรม นำเสนอประเด็นดังกล่าวเกี่ยวกับบทบาทและความสำคัญของทรัพยากรดินที่มีต่อความมั่นคงทางอาหารของโลก

     สำหรับวันดินโลก ซึ่งตรงกับวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปีนั้น จะตรงกับวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงนับเป็นการสดุดีพระเกียรติคุณในระดับนานาชาติ ตามที่พระองค์ทรงให้ความสำคัญด้านการบริหารจัดการทรัพยากรดิน และทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่สนับสนุนการบริหารจัดการดินอย่างต่อเนื่อง จนเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน รวมทั้งเป็นที่ยอมรับอย่างเป็นรูปธรรมทั้งในประเทศและนานาประเทศ จนได้รับทูลเกล้าฯ ถวายรางวัล “นักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยชาติ” พระองค์แรกของโลก เมื่อเดือนเมษายน 2555 ที่ผ่านมาจากสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ

     ที่มา http://www.seub.or.th/index.php?option=com_content&view=article&id=965:event&catid=115:event&Itemid=145

                                                                                        เสาร์ ๗ ธันวาคม ๒๕๕๖ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี