อนุทิน 132302 - Kwan... Watch...

  ติดต่อ

หนึ่งอ้างอวดแสงสุริยัน       เจิดจ้า
หนึ่งอ้างอวดจันทร์นวลกล้า เย็นเยือก
สองอวดเด่นเพื่อเลิศอ้าง     กว่าแล
สองอวดอ้างเด่นนั้นแท้      โง่เขลาพอกัน

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)