อนุทิน 132302 - Kwan... Watch...

หนึ่งอ้างอวดแสงสุริยัน       เจิดจ้า
หนึ่งอ้างอวดจันทร์นวลกล้า เย็นเยือก
สองอวดเด่นเพื่อเลิศอ้าง     กว่าแล
สองอวดอ้างเด่นนั้นแท้      โง่เขลาพอกัน

 

เขียน 07 Dec 2013 @ 16:02 ()


ความเห็น (0)