อนุทิน 132300 - พระมหาวินัย ภูริปญฺโญ ..

เพิ่งทราบว่า ผู้แต่งกาพย์ยา่นี ๑๑ "วิชาเหมือนสินค้า" เป็นครูสอนศาสนาชาวฝรั่งเศส นามว่า "ฟ. ฮีแลร์" ที่เรียกกันว่า เจษฎาธิการ ฮีแลร์ ผู้ได้รับยกย่องว่าเป็น"ปราชญ์แห่งอัสสัมชัญ" และยังได้รับยกย่องว่าเป็นผู้แตกฉานในภาษาไทย จนถึงกับแต่งแบบเรียนภาษาไทย ชื่อ "ดรุณศึกษา" ให้คนไทยเรียน เริ่มแรกที่ท่านผู้นี้เข้ามาในแผ่นดินไทย ภาษาอังกฤษก็ไม่คล่อง ภาษาไทยก็ไม่ชัด แต่ด้วยความตั้งใจจริงพยายามฟังเด็กไทยสมัยนั้นท่อง “มูลบทบรรพกิจ” อยู่เป็นประจำ ถึงกับหลงใหลจังหวะจะโคนและลีลาแห่งภาษาไทย จึงมุมานะเรียนรู้ภาษาไทยจนถึงแต่งตำราสอนเด็กได้

เขียน 07 Dec 2013 @ 13:27 () แก้ไข 07 Dec 2013 @ 13:40, ()


ความเห็น (1)

เวลาฟังบทอาขยาน วิชาเหมือนสินค้า เห็นแต่บอกที่มาว่า มาจากดรุณศึกษา แต่ไม่บอกนามผู้แต่ง