อนุทิน 132299 - Wasawat Deemarn

Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๕๔๑๓ |

"อบ (ผิว) ... รม (ควัน)"

คณะฯ ทำ "โครงการบูรณาการอาเซียนศึกษาในรายวิชา" ให้กับคณาจารย์คณะผลิตครู
แต่เนื้อหาการอบรมกลับเป็นเรื่อง "ทักษะในศตวรรษที่ ๒๑" กับ "โรงเรียนทางเืลือก"

วันแรก

  • หลักสูตรที่เน้นถึงทักษณะที่สำคัญสำหรับศตวรรษที่ ๒๑ และลักษณะบุคคลอันถึงประสงค์ในศตวรรษที่ ๒๑
  • ต้นแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะศตวรรษที่ ๒๑ ในบริบทสังคมเืมือง กรณีศึกษา : Constructionism ตามสไตล์โรงเรียนดรุณสิกขาลัย
  • ขั้นตอนการรจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ในบริของ "ชนบท" และ ๘ บทบาทของครูที่ช่วยเสริมสร้างผู้เรียนให้พร้อมสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
  • เกร็ดความรู้ด้านการใช้นวัตกรรมในการจัดการเีรียนการสอนไปของตำแหน่งทางวิชาการ

วันที่สอง

  • เครื่องมือแหกกรอบคาวมคิดเพื่อผลิตผลงานสร้างสรรค์
  • การออกแบบห้องเรียนสุดเจ๋็ง
  • เทคนิค SCAMPER เพื่อการออกแบบการพัฒนานวัตกรรมในชั้นเรียนเพื่อนำไปสู่การขอผลงานทางวิชาการ
  • เทคนิคและเคล็ดลับการเป็น Creative Teacher
เขียน 07 Dec 2013 @ 11:50 () แก้ไข 07 Dec 2013 @ 12:32, ()


ความเห็น (4)

เขียนเมื่อ 

วิทยากรเป็นใครครับอาจารย์

ขอบคุณครับ

เขียนเมื่อ 

อาจารย์ ดร.ธันยวิช วิเชียรพันธ์ ครับ ;)…

เขียนเมื่อ 

หอมฉุยแน่ ๆ

เขียนเมื่อ 

เกรียมทีเดียว 555