อนุทิน #132274

  • สนามบินที่ดีที่สุดในโลกปี 56 คือ ชางฮี ประเทศสิงค์โปร์
  • สุวรรณภูมิ ร่วงจากอันดับที่ 25 ไปเป็นอันดับ 38
เขียน:

ความเห็น (0)