อนุทิน 132268 - ยูมิ

ยูมิ

สิ่งที่เป็นความจริง  ย่อมเป็นความจริงอยู่ดี  กรณีไปทำบัตรประจำตัวประชาชน ของบุตรชายเพื่อไปทำบัตรครั้งแรกนี้ ได้เอาสำเนาสูจิบัตรแรกเกิด 1 แผ่น, สำเนาทะเบียนบ้าน 1 แผ่น , หนังสือเดินทางฉบับจริง 1 เล่มเอาไปยืนยันแล้ว  เจ้าหน้าที่บอกว่าต้องเอาสูจิบัตรจริงเท่านั้นนำมายืนยัน  ผมว่าเรื่องทั้งหลายทั้งปวงภาครัฐพิสูจน์ได้จากเครื่องคอม ฯ ก็อยู่ในมืออยู่แล้ว  และทุกสิ่งของเราล้วนจริงทั้งนั้น  เพราะไม่มีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ทั้งสิ้น

การที่เจ้าหน้าที่ยืนกรานให้กลับไปเอาของจริงมายืนยันเพื่อจะได้ทำให้นั้นเสียเวลาในการเดินทางมาก ๆ เช่นจากที่ว่าการอำเภอเมืองหาดใหญ่ต้องกลับไปเอาฉบับจริงที่บ้านพักอยู่อำเภอหัวไทร จ. นครศรีธรรมราช  ทั้งไปและกลับเสียค่ารถเสียเวลาแล้วต้องมารับบัตรคิวรออีก  นอกจากเสียเวลาแล้วก็เสียความรู้สึกที่ดี ๆ กับการบริการประชาชนอย่างนี้ 

เขียน 06 Dec 2013 @ 11:09 ()


ความเห็น (2)

นั่นซิค่ะทำไมต้องใช้ตัวจริง ในระบบก็น่าจะ retrieve ขึ้นมาดูได้อยู่แล้วนะคะ ประเด็นคือประชาชนจะรู้ไหมนี่ว่าต้องใช้ตัวจริง ภาครัฐควรบอกรายละเอียดเอกสารการดำเนินการต่างๆ กับภาครัฐไว้อย่างชัดเจนไว้ที่ได้ที่หนึ่งให้หมดทุกเรื่องนะคะ

เขียนเมื่อ 

ไม่มีอะไรมากครับ มันขี้เกียจทำให้ เตะถ่วงไว้ สำเนาเรารับรองถูกต้องเรียบร้อยไม่มีอะไรที่จะต้องเรียกร้อง เป็นกำลังใจสู้ๆ