อนุทิน 132243 - prayat duangmala

เช้าวันพ่อ ๕ ธันวา ๕๖

 

 ตื่นเช้าด้วยจิตใจที่สดชื่น ตั้งใจทำความดีเสมอต้นเสมอปลายตลอดมา(จากจิตสาธารณะ) แต่วันนี้พิเศษ สวดมนต์อุทิศให้ประเทศชาติได้สงบสุข และองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ แผ่เมตตาให้พระองค์ท่านมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงสืบไป..

  มีความจงรักภักดี มีความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ และพ่อหลวงของแผ่นดิน มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองลูกหลานกตัญญู ครอบครัวปรองดอง สังคมสงบสุข ..

 ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ.

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม 

 

เขียน 05 Dec 2013 @ 08:06 ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

อนุโมทนาสาธุค่ะ

เขียนเมื่อ 

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ